Anunturi

 

logok

Investeste in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara nr.3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”

DMI 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

POSDRU/78/3.2/A/66824 „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”
SC ANNEMFARIE DESIGN SRL anunţă lansarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie Echipamente IT si Periferice IT – cod 30200000-1 aferente proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/78/3.2/A/66824 .
Criteriul de atribuire al contractului este „preţul cel mai scăzut”.
Informaţiile privind aceasta achiziţie se obţin în urma solicitării directe (în scris, prin e-mail sau fax ) adresată achizitorului şi se vor comunica în scris prin e-mail sau in format tipărit la sediul nostru sau se pot obține de la adresa www.annemariedesign.ro .
Ofertele se depun la sediul nostru până la data de 11.02.2011, ora 10,00.
Pentru informaţii suplimentare de acest contract de achiziţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa B-dul Timisoara 60-62, cod 061634, Sector 6 , Bucuresti e-mail: annemarie_luisa@yahoo.com, www.annemariedesign.ro, fax: 0214441161, telefon: 0722662630, persoană de contact: Annemarie Luisa Modjeschi.

data: 18.08.2012

S.C. ANNEMARIE DESIGN S.R.L. doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectuluiPOSDRU/878/3.2/S/66824 ”Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei’’ cofinanţat prin Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni” servicii auditare financiara, criteriul de atribuire pretul celmai scazut prin procedura competitiva. Data limită pentru primirea ofertelor de preţ este23.08.2012, ora 10.30 a.m. la adresa Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 60-62 ,sector 6,cod postal 061634. Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul SC ANNEMARIE DESIGN SRL Bucuresti, Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 60-62 , sector 6, cod postal 061634 sau de pe siteul www.annemariedesign.ro iar informatii suplimentare se pot obtine la tel.0722662630 sau office@annemariedesign.ro, între orele 09.00-15.00, persoană de contact Annemarie Luisa Modjeschi.

data: 14.05.2012

SC ANNEMARIE DESIGN SRL, cu sediul in Bucureşti, B-dul Timisoara nr. 60-62, sector 6, cod postal 061634, Romania, CIF 2795442, in calitate de beneficiar al proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei” conform contractului POSDRU/78/3.2/A/66824, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitionarea de papetarie si Tonere cod CPV 30192700-8   si Tonere, cartuse pentru imprimante cod CPV 30125100-2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „Pretul cel mai scazut”.Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon 0722.662.630, fax: 021/444.1161; e-mail: annemarie_luisa@yahoo.com, www.annemariedesign.ro. Persoana de contact : Annemarie Luisa Modjeschi. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 18.05.2012, ora 10:00.

data: 6 februarie 2012

S.C. ANNEMARIE DESIGN S.R.L. doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului POSDRU/878/3.2/S/66824 ”Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei’’ cofinanţat prin Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni” 1 aparat de aer conditionat cod 39717200-3, criteriul de atribuire pretul cel mai scazut prin procedura studiu de piata –cercetare de piata. Data limită pentru primirea ofertelor de preţ este 10.02.2012, ora 10.30 a.m. la adresa Bucuresti B-dul Timisoara nr. 60-62 ,sector 6,cod postal 061634. Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul SC ANNEMARIE DESIGN SRL Bucuresti, Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 60-62 , sector 6, cod postal 061634 sau de pe siteul www.annemariedesign.ro iar informatii suplimentare se pot obtine la tel.0722662630 sau office@annemariedesign.ro, între orele 09.00-15.00, persoană de contact Annemarie Luisa Modjeschi

data anunt:08.10.2011: SC ANNEMARIE DESIGN SRL anunţă lansarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie
Imprimante grafice color CPV 30232130-4
Maturi, perii si alte articole de menaj CPV39224300-1
aferente proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/78/3.2/A/66824 .
Criteriul de atribuire al contractului este „preţul cel mai scăzut”.
Informaţiile privind aceasta achiziţie se obţin în urma solicitării directe (în scris, prin e-mail sau fax ) adresată achizitorului şi se vor comunica în scris prin e-mail sau in format tipărit la sediul nostru sau se pot obține de la adresa www.annemariedesign.ro .
Ofertele se depun la sediul nostru până la data de 14.10.2011, ora 10,00.
Pentru informaţii suplimentare de acest contract de achiziţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa B-dul Timisoara 60-62, cod 061634, Sector 6 , Bucuresti e-mail: annemarie_luisa@yahoo.com, www.annemariedesign.ro, fax: 0214441161, telefon: 0722662630, persoană de contact: Annemarie Luisa Modjeschi.
data: 24.10.2011
SC ANNEMARIE DESIGN SRL anunţă lansarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie cod CPV 80400000-8 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
aferente proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/78/3.2/A/66824 .
Criteriul de atribuire al contractului este „preţul cel mai scăzut”.
Informaţiile privind aceasta achiziţie se obţin în urma solicitării directe (în scris, prin e-mail sau fax ) adresată achizitorului şi se vor comunica în scris prin e-mail sau in format tipărit la sediul nostru sau se pot obține de la adresa www.annemariedesign.ro .
Ofertele se depun la sediul nostru până la data de 03.11.2011, ora 12,00.
Pentru informaţii suplimentare despre contractul de achiziţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa B-dul Timisoara 60-62, cod 061634, Sector 6 , Bucuresti e-mail: annemarie_luisa@yahoo.com, www.annemariedesign.ro, fax: 0214441161, telefon: 0722662630, persoană de contact: Annemarie Luisa Modjeschi.
data: 09.11.2011
SC ANNEMARIE DESIGN SRL anunţă relansarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie cod CPV 80400000-8 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
aferente proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/78/3.2/A/66824 .
Criteriul de atribuire al contractului este „preţul cel mai scăzut”.
Informaţiile privind aceasta achiziţie se obţin în urma solicitării directe (în scris, prin e-mail sau fax ) adresată achizitorului şi se vor comunica în scris prin e-mail sau in format tipărit la sediul nostru sau se pot obține de la adresa www.annemariedesign.ro .
Ofertele se depun la sediul nostru până la data de 21.11.2011, ora 12,00.
Pentru informaţii suplimentare despre contractul de achiziţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa B-dul Timisoara 60-62, cod 061634, Sector 6 , Bucuresti e-mail: annemarie_luisa@yahoo.com, www.annemariedesign.ro, fax: 0214441161, telefon: 0722662630, persoană de contact: Annemarie Luisa Modjeschi.
data anunt: 15.11.2011
SC ANNEMARIE DESIGN SRL anunţă suspendarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie cod CPV 80400000-8 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
aferente proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/78/3.2/A/66824 .Relansarea procedurii se va face la o data ce va fi comunicata ulterior.
data: 10.12.2011
SC ANNEMARIE DESIGN SRL anunţă relansarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie cod CPV 80400000-8 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
aferente proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/78/3.2/A/66824 .
Criteriul de atribuire al contractului este „preţul cel mai scăzut”.
Informaţiile privind aceasta achiziţie se obţin în urma solicitării directe (în scris, prin e-mail sau fax ) adresată achizitorului şi se vor comunica în scris prin e-mail sau in format tipărit la sediul nostru sau se pot obține de la adresa www.annemariedesign.ro .
Ofertele se depun la sediul nostru până la data de 22.12.2011, ora 10,00.
Pentru informaţii suplimentare despre contractul de achiziţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa B-dul Timisoara 60-62, cod 061634, Sector 6 , Bucuresti e-mail: annemarie_luisa@yahoo.com, www.annemariedesign.ro, fax: 0214441161, telefon: 0722662630, persoană de contact: Annemarie Luisa Modjeschi.
data anunt: 16.12.2011
SC ANNEMARIE DESIGN SRL anunţă lansarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie Servicii de realizare de studii ,Cod CPV-79311200-9
,,Servicii de furnizare, imbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii”,Cod CPV18100000-0 aferente proiectului „Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/78/3.2/A/66824 .
Criteriul de atribuire al contractului este „preţul cel mai scăzut”.
Informaţiile privind aceasta achiziţie se obţin în urma solicitării directe (în scris, prin e-mail sau fax ) adresată achizitorului şi se vor comunica în scris prin e-mail sau in format tipărit la sediul nostru sau se pot obține de la adresa www.annemariedesign.ro .
Ofertele se depun la sediul nostru până la data de 22.11.2011, ora 12.00.
Pentru informaţii suplimentare despre contractul de achiziţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa B-dul Timisoara 60-62, cod 061634, Sector 6 , Bucuresti e-mail: annemarie_luisa@yahoo.com, www.annemariedesign.ro, fax: 0214441161, telefon: 0722662630, persoană de contact: Annemarie Luisa Modjeschi.

X